Библиотекаи функсияҳои стандартии cmath

Ба дигарон равон намоед

Библиотекаи функсияҳои стандартии cmath. Барои ҳи- соб кардани қимати баъзе функсияҳои математикиу библиотекаи стандартии cmath истифода бурда мешавад. Ҳамаи функсияҳои

дар ин библиотека муайян гардида қимати double қабул ме- кунанд (агар алоҳида зикр нагардида бошад). Функсияҳое, ки қимати кунҷро қабул мекунанд ё бармегардонанд, бо радианҳо кор мекунанд. Дар ҷадвали зерин функсияҳои асосии ин биб­лиотека оварда шудаанд.

ФунксияТавсифи кутоҳи истжфодабарӣ
abs(x)Функсияи ҳисобкунии қимати мутлақи x — |ж| барои аргументи бутун
acos(x)Арккосинуси x (-1 < X < 1)
asin(x)Арксинуси x (-1 < X < 1)
atan(x)Арктангенси x
atan2(x,y)Арктангенси x/y
ceil(x)Яклухткуни то адади хурдтарини бутуни аз x калон
cos(x)Косинуси x
cosh(x)Косинуси гиперболии x
exp(x)Экспонентаи x — ех
fabs(x)Функсияи ҳисобкунии қимати мутлақи x — |ж| барои аргументи ҳақиқи
floor(x)Яклухткуни то адади калонтарини бутуни аз x хурд
fmod(x,y)Бақияи бутуни ҳосили тақсими x ба y
log(x)Логарифми натуралии x
log10(x)Логарифми дахри x
pow(x,y)Қимати ифодаи x дар дараҷаи y — ху
sin(x)Синуси x
sinh(x)Синуси гиперболии x
sqrt(x)Қимати решаи квадрати аз x — yfx
tan(x)Тангенси x
tanh(x)Тангенси гиперболии x

Барои истифода аз функсияҳои стандарта бояд дар авва- ли барнома директиваи #include<cmath>-ро ҳамроҳ намуд. Бо мақсади пайдо намудани малакаи истифодабари аз функсияҳои стандарти ва ташкили барномаҳои хатти, барномаи масъалаи зеринро тартиб медиҳем.

Масъала. Барои қиматҳои додашудаи

а = 1,437, b = 16,49, с = -12, 2617

қимати ифодаҳои

К

с

ln2 (sin §),

L = с — е

М = ес

(1 + 9

ь

-ро ҳисоб кунед.

Ҳал. Барномаи масъала чунин аст:

//st_func.cpp #include <iostream>

#include <cmath> using namespace std;

int main()

{

double a = 1.437, b = 16.49, c = -12.2617; double K, L, M;

K = c / pow(log(sin(a / b)),2.0);

L = c * exp(-sqrt(a));

M = exp(c) — pow(1.0 + 1.0 / a, b);

cout<<«K = «<<K;

cout<<«\nL = «<<L;

cout<<«\nM = «<<M<<«\n»;

return 0;

}

Маводҳои ҳамсон