Begin 13 (Abramyan).

Ба дигарон равон намоед

Ду доираҳои марказҳояшон умумӣ ва радиусашон r ва r2 дода шудаанд(r> r2). Масоҳатҳои ин доираҳо s1 ва s2, инчунин масоҳати ҳалқа s3, ки радиуси берунаи он  r1 ва радиуси даруниаш r2 аст, ёфта шаванд:  . Ба сифати қимати π=3.14 истифода бурда шавад.

 1. Дар забони с++
#include<iostream>

#include<cmath>

using namespace std;

int main ()

{ double r1,r2,s1,s2,s3;

  cout<<"r1="; cin>>r1;

  cout<<"r2="; cin>>r2;

  s1=3.14*r1*r1;

  s2=3.14*r2*r2;

  s3=s1-s2;

  cout<<"s1="<<s1<<endl;

  cout<<"s2="<<s2<<endl;

  cout<<"s3="<<s3<<endl;

  return 0;

}

Маводҳои ҳамсон